Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

Chơi minigame nhận quà siêu khủng cùng A50s

Ngày trao đến: 12/10/2019

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Đặng Minh Nhật xxxx800699

Thẻ cào điện thoại

2 Đỗ Văn Chiến xxxx117457

Thẻ cào điện thoại

3 Lương Phạt Tầy xxxx522339

Thẻ cào điện thoại

4 Nguyễn Hoàng Phúc xxxx043919

Thẻ cào điện thoại

5 Nguyễn Lê Hùng xxxx424142

Thẻ cào điện thoại

6 Nguyễn Thị Bông xxxx385782

Thẻ cào điện thoại