Chúc mừng Khách hàng trúng thưởng chương trình

BẮT A6 NHẬN NGAY QUÀ

Ngày trao đến: 01/08/2018

Kiểm tra thông tin trúng giải & nhận thưởng

STT Họ tên Số điện thoại Phần thưởng
1 Nguyễn Đức xxxx13589

Samsung Galaxy A6 2018