Thời gian chầm chậm trôi

vào ngày 08/06/2016 câu trả lời• 177 lượt xem

Thời gian chầm chậm trôi

"Ôi! Lần đầu tiên tao nhìn thấy được thời gian đang chầm chậm trôi đi", một cậu nói với bạn.

 

- Sao mày thấy được?

- Thì cái đồng hồ xịn của mày đang bị nước cuốn đi kìa!

- Ối! Trời ơi! Thằng quỷ sứ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU