59 tỉnh, TP sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định kể từ 1/3/2015

Hải Vân
vào ngày 07/01/2015 câu trả lời• 441 lượt xem

Bộ TT&TT mới ban hành quyết định quy hoạch kho số viễn thông. Theo đó, 59/63 tỉnh, TPsẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định kể từngày 1/3/2015

 

thay doi ma vung dien thoai co dinh

 

Theo thông tư 22/2014/TT-BTTT, bộ TT&TT đã ban hành quy hoạch kho số viễn thông ngày 22/12/2014. Quy hoạch này áp dụng để đánh số cho các mạng viễn thông, bao gồm: Mạng viễn thông công cộng (mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định vệ tinh, mạng viễn thông di động mặt đất); Mạng viễn thông dùng riêng (mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các mạng viễn thông dùng riêng khác). Và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2015.

Theo quy hoạch, được biết:

 1. Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh và số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông sẽ có độ dài 7 chữ số.

2. Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị có độ dài 8 chữ số.

3. Số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất có độ dài 7, 8 chữ số.

4. Số thuê bao điện thoại Internet có độ dài 10 chữ số bao gồm cả mã mạng điện thoại Internet.

5. Số thuê bao mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô của mỗi mạng và giai đoạn áp dụng.

6. Số thuê bao mạng viễn thông dùng riêng khác, số thuê bao có độ dài phụ thuộc vào quy mô của mỗi mạng và giai đoạn áp dụng nhưng tối đa không vượt quá 7 chữ số.

 

59 tỉnh, TP sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định kể từ 1/3/2015

 

Bên cạnh đó, Quy hoạch kho số viễn thông cũng quy định cụ thể về nguyên tắc thực hiện tăng/giảm dung lượng đối với số thuê bao của mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông di động mặt đất hoặc mạng viễn thông cố định vệ tinh.

Trong lần quy hoạch kho số viễn thông này, đầu số thuê bao mạng viễn thông cố định và di động cũng được thay đổi:

1. Không dùng các chữ số 0, 1 làm đầu số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất và mạng viễn thông cố định vệ tinh.

2. Không dùng các chữ số từ 2 đến 9 làm đầu mã, số dịch vụ trong mạng viễn thông cố định mặt đất

3. Không dùng chữ số 0 làm đầu số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất.

Đặc biệt, từ ngày 1/3/2015, mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, TP cũng được thay đổi. Cụ thể, Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP.HCM đổi từ 8 thành 28;  Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236; Hải Phòng từ 31 thành 225; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237; Nghệ An từ 38 thành 238; Thừa Thiên - Huế từ 54 thành 234; Cần Thơ từ 710 thành 292; Phú Yên từ 57 thành 257; Khánh Hòa từ 58 thành 258...

Duy nhất có 4 tỉnh được giữ nguyên mã vùng: Phú Thọ - 210, Vĩnh Phúc – 211, Hòa Bình – 218 và Hà Giang – 219. Ngoài ra, bộ TT&TT cũng quy định thêm 19 mã vùng dự phòng như: 200, 201, 202, 217, 223, 224, 230, 231…

 

59 tỉnh, TP sẽ thay đổi mã vùng điện thoại cố định kể từ 1/3/2015

 

Bộ TT&TT quy định đối với quy hoạch mã, số dịch vụ, mã dịch vụ điện thoại thanh toán giá cước ở nước ngoài có độ dài 3 chữ số, mã dịch vụ truyền số liệu có độ dài 4 chữ số; mã nhà khai thác có độ dài 3 chữ số.

Các số dịch vụ khẩn cấp toàn quốc vẫn được giữ nguyên. Cụ thể: số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn - 112; số dịch vụ gọi Công an - 113; số dịch vụ gọi Cứu hỏa - 114; số dịch vụ gọi Cấp cứu y tế- 115.

Riêng đối với số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc là số dùng chung có 3 chữ số. Cụ thể: dịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước qua điện thoại viên – 101; số dịch vụ đăng ký đàm thoại quốc tế qua điện thoại viên – 110; số dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại mạng viễn thông cố định mặt đất – 116; số dịch vụ báo hỏng số máy điện thoại cố định – 119.

Cục Viễn thông thuộc Bộ TT&TT là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý, phân bổ, thu hồi mã, số viễn thông theo đúng Quy hoạch và Quy định về quản lý, sử dụng kho số viễn thông. Hàng năm, việc phân bổ và sử dụng mã, số viễn thông sẽ được Cục Viễn thông công bố công khai.

 

Nguồn: ictnews

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU