Mua trước trả sau

       Tổng hợp những mã lỗi trên Windows và cách khắc phục Phần 1

       thachlc
       vào ngày 12/12/2014 câu trả lời• 2.142 lượt xem

       Loạt chủ đề này, chúng tôi sẽ tổng hợp lại cho các bạn một danh sách những lỗi thường gặp trên hệ thống Windows. Một số những lỗi bạn có thể khắc phục được ngay, nhưng cũng có những mã lỗi phải cần đến kiến thức chuyên sâu mới có thể khắc phục được vấn đề. Dưới đây là những mã lỗi có thể bạn sẽ gặp phải trên windows và cách khắc phục. Điều này có thể giúp cho máy tính/ Laptopcủa bạn hoạt động mượt mà hơn.


       1. Thông báo lỗi: Connection Successful! Kết nối thành công!

       Giải pháp: Không yêu cầu bất kỳ hành động. 


       2. Thông báo lỗi: System cannot find specified file - Hệ thống không thể tìm thấy tập tin nhất định 

       Giải pháp: Bạn nên cài đặt lại NCP & DUN 


       3. Thông báo lỗi: Access Denied – Truy cập bị từ chối.

       Giải pháp: 

       1. Đảm bảo rằng bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu thích hợp trong trường có nhãn "domain" cho NT / 2k.

       2. Kiểm tra xem các tùy chọn "accept any authentication including clear text" được kích hoạt.


       4. Thông báo lỗi: Invalid Procedure Call - Gọi thủ tục không hợp lệ 

       Giải pháp: Cài đặt mạng và trình quay số và thử lại.

        

       5. Thông báo lỗi: Stack Overflow 

       Giải pháp: 

       1. Hãy thử khởi động lại máy tính của bạn.

       2. Nếu điều này không làm việc, vấn đề có thể đến từ RAM của bạn hoặc các tập tin hoán đổi 

        

       6. Thông báo lỗi: The system cannot find the specified device - Hệ thống không thể tìm thấy các thiết bị định.

       Giải pháp: 

       1. Đảm bảo rằng quyền modem đã được chọn 

       2. Nếu nó không trả lời, hãy thử cài đặt lại nó 

       3. Bạn cũng có thể thử cài đặt lại NCP / DUN / RAS 


       7. Thông báo lỗi: No more connections are allowed - Không có thêm kết nối được cấp phép 

       Giải pháp: 

       1. Một người nào khác có thể kết nối đến tài khoản của bạn 

       2. Sử dụng Proxy để ẩn IP và bạn có thể truy cập.

        

       8. Thông báo lỗi: Invalid Proper Value - Giá trị không hợp lệ hợp

       Giải pháp: 

       1. Quay số tự động nên chỉ vào trình quay số chính xác 

       2. Cách khác, lập trình quay số lại 

        

       9. Thông báo lỗi: An operation is pending - Một hoạt động được cấp phát 

       Giải pháp: 

       1. Trước tiên, bạn nên thử khởi động lại máy tính của bạn 

       2. Đảm bảo rằng không có chương trình khác đang sử dụng modem của bạn 

       3. Khác, nhấn Ctrl-Alt-Delete và nếu RNAAPP đang sử dụng, liên hệ với một kỹ thuật để khắc phục vấn đề này 

       4. Hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn được bảo vệ trước phần mềm gián điệp.

        

       10. Thông báo lỗi: The port handle is invalid - Các cổng xử lý là không hợp lệ 

       Giải pháp: 

       1. Chọn cổng COM của modem và dưới phần chẩn đoán Diagnosis, mở "More Info". Bạn nên khởi động lại máy tính của bạn nếu nhận được câu trả lời ATI, loại bỏ các chuỗi init có sai sót hoặc nhập ATZ như init.

       2. Bạn cũng có thể cài đặt lại modem của bạn 

       3. Nhấn tổ hợp Ctrl-Alt-Delete và nếu thấy RNAAPP đang hoạt động, liên hệ với một kỹ thuật để khắc phục vấn đề này 

       4. Mạng Dialup của bạn nên được cài đặt lại với các thành phần của nó 

       5. Modem của bạn có thể không hoạt động đúng. Sau đó, bạn nên tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn 

        

       11. Thông báo lỗi: The port is already open - Các cổng đã được mở 

       Giải pháp: 

       1. Hãy thử khởi động lại máy tính của bạn 

       2. Đảm bảo rằng không có chương trình khác đang sử dụng modem 

       3. Nhấn tổ hợp Ctrl-Alt-Delete và nếu bạn thấy RNAAPP đang sử dụng, liên hệ với một kỹ thuật để khắc phục vấn đề này 

       4. Hãy thử gỡ bỏ cài đặt các Adapters AOL trong bảng điều khiển Network và khởi động lại máy tính của bạn. Cài đặt Dialup Adapter của bạn một lần nữa.

       5. Gỡ bỏ init bị lỗi hoặc nhập ATZ như init 

       6. Nếu bạn có Quicken 2000, tắt Quicken Download Manager 

       7. Hãy thử cài đặt modem của bạn một lần nữa 

       8. Hãy chắc chắn rằng máy tính của bạn được bảo vệ khỏi phần mềm gián điệp

        

       12. Thông báo lỗi: Caller's buffer is too small

       Giải pháp: 

       1. Đảm bảo rằng cổng của bạn không được cấu hình với một tốc độ thấp 

       2. Trong "Port Settings" của bạn, đảm bảo rằng FIFO không được thiết lập để thấp 

       3. Hãy thử cài đặt lại mạng Dialup của bạn cùng với các thành phần của nó 

       4. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, ​​liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn 

        

       13. Thông báo lỗi: Wrong information specified - sai thông tin quy định 

       Giải pháp: 

       1. Đảm bảo rằng khu vực của bạn không bị cúp điện

       2. Hãy thử nhập tên người dùng và mật khẩu một lần nữa 

       3. Thiết lập trình quay lại 

       4. Mạng Dialup của bạn phải được cài đặt một lần nữa cùng với các thành phần của nó 

       5. Bạn cũng có thể thử cài đặt lại modem của bạn 

        

       14. Thông báo lỗi: Cannot set port information - Không thể thiết lập cổng thông tin. 

       Giải pháp: 

       1. Đảm bảo rằng khu vực của bạn không bị cúp điện 

       2. Hãy thử nhập tên người dùng và mật khẩu một lần nữa 

       3. Thiết lập trình quay lại 

       4. Mạng Dialup của bạn phải được cài đặt một lần nữa cùng với các thành phần của nó 

       5. Bạn cũng có thể thử cài đặt lại modem của bạn 

        

       15. Thông báo lỗi: The port is not connected - Các cổng không được kết nối 

       Giải pháp: 1. Chọn cổng COM của modem và dưới phần chẩn đoán, mở "More Info". Bạn nên khởi động lại máy tính của bạn nếu nhận được câu trả lời ATI, loại bỏ các chuỗi init có sai sót hoặc nhập ATZ như init 

       2. Bạn cũng có thể cài đặt lại modem của bạn 

       3.Khác, nhấn Ctrl-Alt-Delete và nếu RNAAPP đang sử dụng, liên hệ với một kỹ thuật để khắc phục vấn đề này 

       4. Modem của bạn có thể không hoạt động đúng. Sau đó, bạn nên tham khảo ý kiến nhà sản xuất máy tính của bạn nếu vấn đề vẫn còn tồn tại. 

        

       Nguồn en.kioskea.net