Tổng hợp lỗi và cách khắc phục điện thoại Nokia Lumia 1320 (Phần II)

thachlc
vào ngày 03/10/2014 câu trả lời• 6.728 lượt xem

Điện thoại Nokia Lumia 1320 không kết nối cáp với máy tính được

Hãy thử cách sau

 

1. Khởi động lại máy tính và điện thoại.

 

2. Đảm bảo máy tính của bạn không ở sau tường lửa hoặc trên một mạng công ty để hoàn thành các bước tiếp theo.

 

3. Kiểm tra xem bạn đã cài đặt các bản cập nhật mới nhất trên máy tính chưa (với điện thoại được kết nối), hãy sử dụng Internet Explorer của máy tính và truy cập vào www.update.microsoft.com. Nếu sử dụng Windows XP, bạn cần cài đặt Service Pack 3 và Windows Media Player 11 (hoặc cao hơn).

 

4. Ngắt kết nối điện thoại và các thiết bị USB khác được kết nối với máy tính của bạn.

 

5. Hãy đảm bảo pin điện thoại còn đủ điện, sau đó tắt điện thoại. Trước tiên kết nối cáp USB tương thích với điện thoại, sau đó kết nối với máy tính. Nếu kết nối thành công, điện thoại sẽ tự động bật và trình điều khiển sẽ tải.

 

6. Nhập mật khẩu màn hình khóa của điện thoại nếu được nhắc, sau đó bạn sẽ có thể nhìn thấy điện thoại của mình trong Windows Explorer và Windows Media Player.

 

7. Nếu máy tính có thể phát hiện điện thoại nhưng không thể nạp trình điều khiển, bạn có thể cần gỡ cài đặt và cập nhật các trình điều khiển liên quan đến điện thoại trong quản lý thiết bị:

 

Trên máy tính, hãy bấm nút Start (Bắt đầu), nhập Device Manager (Quản lý Thiết bị) và bấm enter. Giữ điện thoại kết nối với máy tính trong khi gỡ cài đặt các trình điều khiển điện thoại.

 

Mở rộng danh mục Portable devices (Thiết bị di động) và danh mục Universal Serial Bus devices (Thiết bị USB) và gỡ cài đặt tất cả các thiết bị liên quan đến điện thoại của bạn bằng cách nhấp chuột phải. 

 

Một hộp thoại sẽ bật lên yêu cầu bạn xác nhận gỡ cài đặt. Nếu bạn có cả tùy chọn delete the driver software (xóa phần mềm trình điều khiển), hãy chọn tùy chọn đó.

 

Sau khi gỡ cài đặt tất cả những trình điều khiển này; hãy ngắt kết nối USB. Khởi động lại máy tính nếu được nhắc.

 

Kết nối lại USB và chờ trong khi máy tính dò tìm thiết bị kết nối. Mở Device Manager (Quản lý Thiết bị) và kiểm tra trạng thái thiết bị.

 

 

Lỗi không kết nối mạng sử dụng kết nối dữ liệu di động trên điện thoại Nokia Lumia 1320

Hãy thử cách sau

 

1. Khởi động lại điện thoại với thẻ SIM đã được lắp và thử lại kết nối dữ liệu di động (điện thoại sẽ tải cài đặt từ thẻ SIM).

 

2. Bật kết nối dữ liệu di động trên điện thoại. Chuyển đến Settings (Cài đặt) > mobile+SIM (di động+SIM) (di động) và chuyển Data connection (Kết nối dữ liệu) sang On (Bật).

 

3. Đảm bảo chuyển vùng dữ liệu được bật khi bạn không ở trong mạng chủ. Chuyển đến Settings (Cài đặt) > mobile+SIM (di động+SIM) (di động) và chọn tùy chọn chuyển vùng dữ liệu.

 

4. Xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn rằng bạn có đăng ký thuê bao dữ liệu mạng di động hoạt động (truy cập internet) trên thẻ SIM của mình.

 

5. Trên điện thoại hoặc máy tính, hãy thử tìm kiếm trực tuyến để tìm cài đặt Internet APN cho nhà cung cấp dịch vụ di động của mình. Để thêm cài đặt theo cách thủ công, hãy chọn một trong những tùy chọn sau:

 

Chuyển đến Settings (Cài đặt) > mobile+SIM (di động+SIM) > SIM settings (Cài đặt SIM) > SIM và nhấn add Internet APN (thêm APN Internet).

 

Chuyển đến Settings (Cài đặt) > access point (điểm truy cập) và nhấn +.

 

 

Điện thoại Nokia Lumia 1320 gặp vấn đề về việc kết nối mạng

Hãy thử cách sau

 

1. Tắt Chế độ tiết kiệm pin, hoặc kết nối bộ sạc với điện thoại: Nhấn Settings (Cài đặt) > battery saver (tiết kiệm pin) > Off (Tắt).

 

2. Di chuyển tới gần điểm truy cập Wi-Fi hơn để có được tín hiệu tốt hơn.

 

3. Nếu có thể, hãy thử tạo kết nối với một thiết bị nào đó khác hỗ trợ Wi-Fi (để xem điểm truy cập có thực sự hoạt động không).

 

4. Nếu bạn sử dụng mạng Wi-Fi ở nhà:

 

Hãy rút phích cắm điện ra khỏi bộ định tuyến Wi-Fi và tắt điện thoại. Cắm bộ định tuyến trở lại trước, sau đó chờ trong 1 phút và bật điện thoại.

 

Trong cài đặt bộ định tuyến, hãy tạm thời gỡ bỏ WLAN security (Bảo mật WLAN) và trước tiên thử tạo kết nối WLAN từ điện thoại mà không có bất kỳ cài đặt bảo mật nào. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến để tìm hướng dẫn chi tiết.

 

Nếu bạn tiếp tục nhận được lỗi Incorrect password (Mật khẩu không chính xác), hãy đăng nhập vào bộ định tuyến không dây và thay đổi chế độ hoạt động 802.11b/g/n thành chỉ 802.11g, sau đó khởi động lại/đặt lại bộ định tuyến và thử tạo lại kết nối.

 

Tắt các dịch vụ mạng hoạt động khác, chẳng hạn như phát video trực tuyến và trò chơi trực tuyến.

 

Kiểm tra trên trang hỗ trợ của bộ định tuyến xem chương trình cơ sở mới nhất đã được cài đặt chưa.

 

5. Trên điện thoại:

Nhấn Settings (Cài đặt) > Bluetooth và tạm thời chuyển sang trạng thái Off (Tắt).

 

Xóa điểm truy cập Wi-Fi không hoạt động và kết nối lại nó: Chuyển đến Settings (Cài đặt) > Wi-Fi, dưới Manage known networks (Quản lý mạng đã biết), nhấn và giữ tên điểm truy cập và chọn Delete (Xóa).

 

Kiểm tra xem có phần mềm mới cho điện thoại không: Nhấn Settings (Cài đặt) > phone update (cập nhật điện thoại).

 

6. Nếu bạn đang sử dụng mạng Wi-Fi công cộng, tất cả địa chỉ IP có thể đang được sử dụng. Thử kết nối với một mạng Wi-Fi khác.

 

 

Điện thoại Nokia Lumia 1320 bị lỗi bộ nhớ báo đầy

Hãy thử cách sau

 

1. Xóa nội dung không mong muốn trên điện thoại bằng cách sử dụng ứng dụng Storage Check (Kiểm tra Bộ nhớ). Chuyển đến Settings (Cài đặt) > Storage check (Kiểm tra bộ nhớ) và trượt sang trái:

 

Nhấn details (chi tiết) bên dưới Apps (Ứng dụng) để xem bạn có những ứng dụng nào trên điện thoại, hãy xem xét gỡ cài đặt một số ứng dụng trong số này để tăng bộ nhớ còn trống trên bộ nhớ máy.

 

Nhấn maps (bản đồ) dưới Maps (Bản đồ), màn hình sẽ hiển thị những bản đồ bạn đã tải về điện thoại. Bấm và giữ một bản đồ riêng lẻ để có được tùy chọn xóa nó hoặc xóa tất cả bản đồ.

 

Nhấn clear (xóa) bên dưới Temporary files (Tệp tạm thời) để xóa các tập tin an toàn để xóa.

 

Lưu ý! Kiểm tra Bộ nhớ không có sẵn cho điện thoại Windows Phone 8.1 mới (Lumia 63x, Lumia 930). Thay vào đó bạn có thể sử dụng Storage Sense (Nhận biết Lưu trữ). (Settings (Cài đặt) > storage sense (nhận biết lưu trữ)).

 

Lưu ý! Ứng dụng Kiểm tra Bộ nhớ sẽ không bị xóa nếu bạn cập nhật điện thoại Lumia lên Cyan. Bạn có thể sử dụng nó cho đến khi reflash hoặc đặt lại thiết bị.

 

2. Xóa lịch sử duyệt, tập tin tạm thời, cookie và mật khẩu đã lưu trong Internet Explorer (Settings (Cài đặt) > applications (ứng dụng) > Internet Explorer > delete history (xóa lịch sử)).

 

3. Xóa các tìm kiếm bản đồ trước đây và các tập tin tạm thời trên điện thoại (Settings (Cài đặt) > applications (ứng dụng) > maps (bản đồ) > delete history (xóa lịch sử)).

 

4. Xóa lịch sử tìm kiếm của Bing, bao gồm cả các tìm kiếm của Tìm kiếm trực quan Bing và Tìm kiếm nhạc Bing (Settings (Cài đặt) > applications (ứng dụng) > search (tìm kiếm) > delete history (xóa lịch sử)).

 

5. Xóa Office documents (Tài liệu Office) cũ trên điện thoại: Bấm Start (Bắt đầu), trượt sang trái và chọn Office > places (địa điểm) (locations (vị trí)) > phone (điện thoại). Bấm và giữ tài liệu bất kỳ, sau đó chọn Delete (Xóa).

 

6. Xóa các bản hòa âm ngoại tuyến từ MixRadio: Bấm Start (Bắt đầu), trượt sang trái và chọn MixRadio > offline mixes (bản hòa âm ngoại tuyến). Bấm và giữ bản hòa âm bất kỳ, sau đó chọn Delete (Xóa).

 

7. Nếu bạn có máy tính PC, hãy kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích. Trên máy tính, hãy sử dụng Windows Explorer và duyệt đến điện thoại để xem danh sách thư mục: Documents (Tài liệu), Music (Nhạc), Pictures (Ảnh), Ringtones (Nhạc chuông) và Videos. Nhấp chuột phải vào tập tin bạn muốn chuyển, chọn Cut (Cắt), nhấp chuột phải vào một vị trí trên máy tính, sau đó chọn Paste (Dán).

 

 

Điện thoại Nokia Lumia 1320 bị lỗi thẻ nhớ

Hãy thử cách sau

 

1. Tắt điện thoại và sau đó tháo thẻ nhớ. Để biết thông tin về cách tháo thẻ nhớ, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại Nokia của bạn.

 

2. Kết nối thẻ nhớ với máy tính PC bằng cáp USB hoặc bộ chuyển đổi thẻ SD; thẻ nhớ sẽ hiển thị như một ổ đĩa riêng trên máy tính:

 

Nếu hộp thông báo vấn đề về thẻ nhớ xuất hiện, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để khắc phục vấn đề.

 

Nếu thẻ nhớ không được nhận dạng bởi máy tính PC, thẻ có thể bị lỗi hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu bởi thiết bị trước đó đã sử dụng thẻ. Cả Windows và Windows Phone đều không hỗ trợ bảo vệ bằng mật khẩu. Hãy gỡ bỏ mật khẩu khỏi thẻ nhớ bằng thiết bị được sử dụng trước đó.

 

3. Định dạng thẻ nhớ trên máy tính PC. Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu dữ liệu vì dữ liệu sẽ bị mất trong quá trình định dạng:

 

Sử dụng Windows Explorer để di chuyển đến removable storage (thiết bị lưu trữ có thể tháo rời) trên máy tính, nhấp chuột phải vào memory card (thẻ nhớ) và chọn Format (Định dạng).

 

Đối với thẻ 4-32GB hãy chọn hệ thống tập tin FAT32 và kích thước đơn vị phân bố 32 kilobyte và bấm Start (Bắt đầu). Đối với thẻ 64GB, hãy chọn hệ thống tập tin exFAT và kích thước đơn vị phân bố 128kB.

 

Xác nhận thông báo cảnh báo mất dữ liệu. Khi định dạng xong, hãy bấm OK.

 

Chỉ khôi phục những dữ liệu tương thích với điện thoại của bạn (JPEG hoặc MP4 trong thư mục ảnh hoặc MP3 trong thư mục nhạc).

 

Nhấp chuột phải vào memory card (thẻ nhớ), chọn Eject (Đẩy) và chờ cho đến khi có thể tháo thẻ một cách an toàn.

 

Lắp thẻ nhớ vào khe cắm trong điện thoại cho đến khi thẻ khớp vào vị trí.

 

Các hành động trước đó thường sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Nếu các hướng dẫn này không giúp được gì cho bạn, hãy kiểm tra sử dụng một thẻ nhớ tương thích khác để xem vấn đề có phải do thẻ nhớ không. Một số thẻ nhớ hiện không tương thích với điện thoại của bạn. Để có được hiệu suất tối ưu, bạn nên sử dụng thẻ nhanh 4-32GB của những hãng nổi tiếng, ví dụ như SanDisk Extreme Pro, Toshiba Exceria hay Samsung Pro.

 

 

Sản phẩm liên quan: