Mua trước trả sau

       Tổng hợp lỗi thường gặp trên cửa hàng Windows

       thachlc
       vào ngày 17/10/2014 câu trả lời• 4.052 lượt xem

       Tổng hợp lỗi thường gặp trên cửa hàng Windows

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi 805ab406

        

       Nguyên nhân

       Lỗi này có thể xảy ra khi bạn cố gắng để tải về một ứng dụng, nhưng bạn chưa đăng kí tài khoản Microsoft.

        

       Cách khắc phục

       Để giải quyết điều này, Bạn cần phải đăng kí tài khoản Microsoft (trước đây gọi là Windows Live ID),

        

       Bạn cần phải điền đầy đủ thông tin cá nhân, ngày tháng năm sinh và nơi bạn đang sinh sống, sau đó nhấn lưu lại.

        

       Lưu ý thêm: bạn nên đặt mật khẩu có cả chữ và số, nếu như có thông báo độ mạnh mật khẩu là kém thì bạn nên điều chỉnh lại.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi c101a006 hoặc "Internal Server Error"

        

       Nguyên nhân: Xuất hiện mã lỗi này có thể do ứng dụng hay dịch vụ được lưu tạm thời trước đó, hoặc đang bị gián đoạn đường truyền tải. Bên cạnh đó lỗi cũng xuất hiện nếu như những thông tin được lưu trong tài khoản của bạn không đầy đủ.

        

       Cách khắc phục

       Bạn có thể chờ đợi một chút và sau đó thử lại.

        

       Nếu không có các thông tin không đầy đủ trong hồ sơ của bạn, đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn (trước đây gọi là Windows Live ID), khai thác hoặc nhấp vào chỉnh sửa thông tin cá nhân, hãy chắc chắn rằng ngày sinh và đất nước/khu vực của bạn được đăng kí, và rồi bấm vào hoặc nhấp vào lưu.

        

       Lưu ý: Nếu bạn thấy một thông báo chỉ ra rằng mật khẩu của bạn là yếu, thay đổi một cái gì đó mạnh mẽ hơn. Nếu bạn được nhắc thêm thông tin an ninh bổ sung, thêm nó.

        

       Hoặc, kí nhập vào Xbox LIVE bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft của bạn và làm theo bất kỳ nhắc nhở để chấp nhận Điều khoản của bản ghi dịch vụ Xbox LIVE.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi 805a0193

        

       Nguyên nhân: mã lỗi này cũng có thể xảy ra khi bạn cố gắng để kết nối với mạng Wi-Fi, nhưng bạn có một cấu hình không chính xác của ISP hoặc thiết lập mạng không hợp lệ.

        

       Cách khắc phục

       Bạn có thể chờ đợi một chút và sau đó thử lại.

       Nếu bạn đang gặp một vấn đề mạng Wi-Fi, thử các cách sau:

       Thử kết nối tới một mạng Wi-Fi khác nhau.

       Restart lại wifi đang kết nối

       Kiểm chứng rằng bạn đang có kết nối Internet. Cố gắng đi đến http://www.windowsphone.com/store từ điện thoại.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi c101a7d1

        

       Nguyên nhân

       Xảy ra lỗi này có thể xảy ra khi một giấy phép ứng dụng không được liệt kê trong lịch sử mua hàng của bạn hoặc một gián đoạn bản ghi dịch vụ ngăn ngừa cửa hàng kiểm tra lịch sử mua hàng của bạn.

        

       Mã lỗi này cũng có thể xảy ra khi bạn cố gắng để cập nhật một ứng dụng với một giấy phép nội dung không hợp lệ.

        

       Cách khắc phục

       Chờ đợi một chút và thử lại. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra, hãy làm theo các bước sau:

       Hủy bỏ các bản Cập Nhật. (Nhấn và giữ ứng dụng hoặc các bản Cập Nhật bạn muốn hủy bỏ, rồi bấm vào huỷ.)

       Gỡ cài đặt chuyên biệt các phiên bản hiện tại của các ứng dụng.

       Tải về các ứng dụng một lần nữa từ các cửa hàng.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi d0000011

        

       Cách khắc phục

       sao lưu điện thoại của bạn.

       Thực hiện một đặt lại khó khăn của điện thoại.

       Hoàn tất cài đặt chuyên biệt điện thoại.

       Khôi phục lại điện thoại.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi 8000ffff "không có một vấn đề hoàn thành yêu cầu của bạn. Thử lại sau."

        

       Nguyên nhân: Lỗi này có thể xảy ra khi một ứng dụng đã được gỡ bỏ từ cửa hàng và không còn có sẵn để được cài đặt chuyên biệt hoặc Cập Nhật.

        

       Lỗi này cũng có thể xảy ra khi bạn cố gắng để khôi phục lại một ứng dụng tải về hoặc cài đặt chuyên biệt sẵn có thể không được restorable từ cửa hàng Windows Phone.

        

       Cách khắc phục

       Nếu các ứng dụng đã được gỡ bỏ từ các cửa hàng, kiểm tra định kỳ để xem nếu các ứng dụng đã được tái bản đến cửa hàng.

        

       Nếu không, hủy bỏ tải về (báo chí và giữ tải về, sau đó bấm hủy bỏ), và sau đó tải về các ứng dụng một lần nữa từ các cửa hàng.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi 805a01f7

        

       Nguyên nhân do gián đoạn dịch vụ tạm thời

        

       Cách khắc phục

       Chờ đợi một chút và sau đó thử lại.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi 805a01f4

        

       Nguyên nhânLỗi này xảy ra khi có một gián đoạn dịch vụ tạm thời.

        

       Cách khắc phục

       Chờ đợi một chút và sau đó thử lại.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi 805a0194

        

       Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi có một gián đoạn bản ghi dịch vụ tạm thời.

        

       Cách khắc phục

       Chờ đợi một chút và sau đó thử lại.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi D0000011

        

       Nguyên nhân: Lỗi này xảy ra khi điện thoại đã được gỡ bỏ theo cách thủ công từ windowsphone.com.

        

       Cách khắc phục

       Để sử dụng điện thoại với cửa hàng, khó khăn đặt lại điện thoại và cạnh tranh thiết lập một lần nữa.

        

        

       Cửa hàng Windows báo lỗi C101abb9

        

       Cách khắc phục

       Chờ đợi một chút và thử lại.