Tổng hợp lỗi khi sử dụng Windows và cách khắc phục phần III

thachlc
vào ngày 27/09/2014 câu trả lời• 5.418 lượt xem

Máy tính bị lỗi trang web lạ chiếm quyền điều khiển Home Page

 

Máy tính của bạn nhiễm Spyware, bạn sử dụng các phần mềm chẳng hạn như Adware SE Pro hoặc Hijackthis để quét Spyware trên máy tính của bạn. Phát hiện thấy có web lạ chiếm quyền điều khiển trang chủ (Home Page) của bạn trong trình duyệt Internet Explorer .

Mở trình soạn thảo văn bản Note Pad, chép và dán đoạn code này vào .

 

Option Explicit

Dim WSHShell, RegKey, ValueA, Result

On Error Resume Next

Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")

RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Int e rnet Explorer\Control

Panel\"

ValueA = WSHShell.RegRead (regkey & "HomePage")

If ValueA = 0 Then 'Change Homepage is Enabled.

Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Enabled]." & _

vbNewLine & "Would you like to Disable?" & _

vbNewLine & "Will lock and Gray it out." & _

vbNewLine & "May need to Log-off for effect.", 36)

If Result = 6 Then 'clicked yes

WSHShell.RegWrite regkey & "HomePage", 1

End If

Else 'Change Homepage is Disabled

Result = MsgBox("Ability to Change Homepage is currently [Disabled]." & _

vbNewLine & "Would you like to Enable?", 36)

If Result = 6 Then 'clicked yes

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control

Panel\HomePage"

End If

End If

 

Lưu lại và đặt tên là DisableHomePage.vbs

Để chạy nó, bạn nhấn chuột vào tập tin này và chọn Yes . Logoff để thay đổi có hiệu lực .

 

 

Máy tính bị lỗi không hiện chức năng Hibernet

Vào start >> run chạy quyền admin >> gõ lệnh powercfg -h -off

Muốn mở lại thì powercfg -h -on hay lệnh powercfg /hibernate on

 

 

Windows Media Player cannot find the specified file. Error code 0xC00D1197

Khi bạn nhận được thông báo lổi như trên bạn vào Registry Editor và tìm đến khóa :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\MediaResources\mci

Bạn tìm khóa cdaudio và xóa khóa cdaudio này và khởi động lại máy tính .

 

 

Máy tính hiện lỗi An unexpected error occurred

Khi bạn vào Properties của chức năng Network Connection, khi đó bạn nhận được thông báo lổi như trên.

Vào Start - Run gỏ regsvr32 %SystemRoot\System32\netshell.dll nhấn OK hai lần .

Bây giờ bạn thử mở lại lần nữa, nếu vẩn không được bạn làm như bước trên nhưng lần này là

tập tin ole32.dll

 

 

Máy tính bị lỗi Hibernate

Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình hoặc bạn sử dụng chức năng Hibernate, hai thông báo

lổi như sau sẽ xuất hiện .

Microsoft Windows

The system has recovered from a serious error.

A log of this error has been created.

Please tell Microsoft about this problem.

We have created an error report that you can send to help us improve Microsoft Windows. We

will treat this report as confidential and anonymous.

To see what data this error report contains, click here.

BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006

BCP3 : 00000000

BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1

 

Hoặc lổi màn hình xanh chết chóc, thông báo lổi xuất hiện như sau :

A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your

computer...

Technical information:

 

*** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)

Bug Check Symbolic Name

Lổi này nguyên nhân do tập tin Hiberfil.sys của bạn bị mất hoặc bị hư .

Bạn khởi động lại máy tính, vào Recovery Console .

Bạn sử dụng lệnh sau : del hiberfil.sys nhấn Enter để xóa tập tin này và khởi động lại máy tính .

 

 

Lỗi update Windows 7 - code 8024402F

Sự cố này xảy ra khi một số tệp trong bản cập nhật bị thiếu, mặc dù bản cập nhật được tải xuống và trích xuất thành công.

Khắc phục:

- Start/Run gõ vào: services.msc/ enter. Trong service dừng Windows Update.

- Vào thư mục C/windows/SoftwareDistribution/DataStore: Xóa hết mọi thứ trong đó.

- Vào thư mục C/windows/SoftwareDistribution/Download: Xóa hết mọi thứ trong đó.

- Trong service bật lại (start) Windows Update.

Tiến hành kiểm tra update và update.

 

 

 

Máy tính bị lỗi "A Program running on this computer is trying to display a message"

 

loi may tinh

 

Cách khắc phục:

Click Start - run gõ Services.msc enter- tìm dòng Interactive Services Detection -click đúp vào tìm tab General, change the Startup type to Manual or Disabled.

Click OK and restart the computer.

 

 

Máy tính bị lỗi Install New Font

Khi bạn vào Control Panel - Fonts để xem, xóa hoặc cài thêm font, lúc này dòng chữ Install New Font sẽ không có .

Để fix lổi này bạn tìm thư mục Windows\Fonts . Trong thư mục Fonts bạn tìm tiếp tập tin mang tên là Desktop.ini và mở tập tin này ra .

Xóa hết nội dung trong tập tin này và nhập vào dòng sau :

[.ShellClassInfo]

UICLSID={BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}

Lưu tập tin này lại và khởi động lại máy tính.

 

 

Máy tính bị lỗi màn hình đen và thông báo mua bản quyền

Windows 7 khi bạn đã crack thành công nhưng khi update bạn update nhầm 2 gói KB971033 và Windows Malicious Software Remove Tool thì màn hình window của bạn bị màu đen mất hình nền và hiện thông báo chưa mua bản quyền ở góc phải màn hình.

 

Khắc phục:

Bạn phải remove crack cũ và crack lại. Nếu thành công thì ok. Nếu vẫn chưa thì Sau đó bạn có thể vào control panel - programs and Features - View Installed updates - tìm 2 gói trên del chúng đi cho chắc. Rồi crack lại.

Đối với những máy chưa bị phát hiện nhưng dùng crack và muốn update thì tốt nhất bạn vào Windows Update --> check update --> Xong ko bấm Install Update ngay mà bấm vô dòng báo có bao nhiêu bản update đó --> Hiện ra 1 list, kiếm 2 gói nêu trên --> chuột phải vô rồi chọn Hide. Gói KB971033 thì ẩn 1 lần là được, còn gói Windows Malicious Software Remove Tool thì cứ 1 tháng lại có bản mới, khi update chú ý ẩn nó đi.

 

 

IDM bất thình lình không Down được

 

loi may tinh va cach khac phuc

 

Khắc phục:

Update lên phiên bản mới hay xoá cài lại bản khác

crack IDM mọi phiên bản:

Vào file host past 2 dòng sau vào save lại:

127.0.0.1 registeridm.com

127.0.0.1 secure.internetdownloadmanager.com

 

Host chỉnh Read Only để IDM ko sửa file host khi update

Key:

 

395OI-B95QK-YQMCA-V303J

D91GM-T5X1J-DW7YG-1GHIS

 

 

Lỗi khi cài Office 2007 hay 2010 không thành công

 

loi may tinh va cach khac phuc

 

Bạn vào start - run - regedit - tìm xem có mấy cài này không => HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office xóa Folder Office đi rồi qua tiếp HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office xoá nốt luôn.

 

 

Khắc phục hiện tượng CheckDisk mỗi khi khởi động máy tính

Thật khó chịu mỗi khi máy tính khởi động thì chương trình ScanDisk lại tự động quét và kiểm tra đĩa cứng. Nguyên nhân là do bạn tắt máy một cách đột ngột, không chính quy (không tắt bằng click Start > Shutdown). Bạn đã khắc phục bằng nhiều cách nhưng vẫn không hết. Bạn hãy thử làm theo hướng dẫn sau.

 

Mở Registry Editor, tìm đến khoá:

KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Session Manager

Sửa giá trị của BootExecute từ autocheck autochk * / thành autocheck autochk *

Nếu cách trên vẫn không khắc phục được, bạn hãy làm theo cách dưới đây:

Mở cửa sổ dòng lệnh (Start > Run, gõ vào lệnh CMD), gõ vào lệnh sau:

fsutil dirty query G:

 

Trong đó G là tên ổ đĩa. Sau đó tiếp tục gõ vào dòng lệnh: CHKNTFS /X G:

Khởi động lại máy tính. Bạn chú ý lúc này máy tính không chạy chương trình kiểm tra đĩa nữa mà khởi động thẳng vào Windows.

Sau khi khởi động vào Windows, tiếp tục mở cửa sổ dòng lệnh và gõ vào dòng lệnh : Chkdsk /f /r G:

Bạn chờ chương trình kiểm tra ổ đĩa. Xong cuối cùng gõ vào dòng lệnh:

fsutil dirty query G: một lần nữa để hoàn thành.

 

 

Máy tính xuất hiện Error Message: Access Denied khi sử dụng Windows Update

Trong Windows XP Pro:

Vào Start - Run gõ gpedit.msc nhấn phím Enter . Trong User Configuration chọn Administrative Templates-Windows Components chọn tiếp Windows Update. Ở phần bên phải bạn tìm dòng Remove access to all Windows Update Features và thiết lập cho nó là Disabled.

 

Trong Windows XP Home Edition:

Vào Start - Run gõ Regedit và nhấn phím Enter - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\WindowsUpdate . Trong phần bên phải bạn tìm giá trị mang tên là DisableWindowsUpdateAccess. Nhấn chuột phải vào khóa này và thiết lập cho nó là 0.

 

 

Tắt chức năng Low Disk Space ở thanh System Tray (Win XP)

Bạn mở Registry Editor và tìm đến khóa sau :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer

Tạo một giá trị mang tên là NoLowDiskSpaceChecks (DWORD Value) và thiết lập cho nó là 1

 

 

Xóa bỏ mật khẩu Hibernate trên Windows

Vào Start - Run gõ gpedit.msc nhấn phím Enter . Trong User Configuration chọn Administrative

Templates - System chọn Power Management

Chọn Prompt For Password On Resume From Hibernate/Suspend chọn Enabled và chọn OK