Mua trước trả sau

       Tổng hợp lỗi khi khởi động windows XP, windows 7 và windows 8 (phần II)

       thachlc
       vào ngày 29/09/2014 câu trả lời• 2.926 lượt xem

       Khắc phục lỗi "Dumping Phisical memory" của Win XP 


        

       Thay đổi kích thuớc file Swap 
       Khi máy bạn gặp một trục trặc nghiêm trọng thì hệ thống sẽ tự động lưu lại trạng thái hiện thời vào một file có tên là Swap để có thể phục hồi sau này . Tuy nhiên nó cũng gây một số phiền phức hơn là nó đem lại lợi ích . Bấm vào nút Start . Bấm phải vào My computer sau đó bấm vào Properties 


       Sau đó chọn tab Advanced ,sau đó bấm vào Setting của tuỳ chọn Performance , nó sẽ xuất hiện hiện một bảng mới để bạn có thể thay đồi kích thuớc của file ảo . Sau đó thay đổi Initial Size và Maximum Size. 


       Bạn hãy để hai giá trị này bằng nhau (có thể cho giá trị bằng với kích thước Ram hay 1.5 lần ram của máy bạn hiện có).Ngoài ra, bạn có thể chọn chức năng automatically để hệ thống tự set dung lượng cho bạn. Sau đó bấm vào nút Set , hệ thống sẽ yêu cầu bạn restart lại , sau đó bạn OK tất cả rồi restart lại máy tính . 

        

        

       Xoá Minidump files và Sysdata.xml 
       Bạn tìm đến thự mục c:\Windows\Minidump directory và sau đó xoá tất cả những gì bạn thấy trong thư mọc này (Bạn phải chọn chế độ “Show hidden files “ ) . Bạn tiếp tục tìm đến thư mục C:\Documents and Settings folder sau đó search tìm fileSysdata.xml … sau đó xoá file bạn vừa tìm thấy . Sau đó Restart lại máy một lần nữa . 

        

       Xoá bỏ chế độ Auto Restart của Win XP 
       Bấm chuột phải vào My computer , sau đó chọn Properties . Chọn Advanced tab , sau đó bấm 
       vào nút Setting của tuỳ chọn Start-up and Recovery . Sau đó bạn bỏ tuỳ chon Automatically Restart , rồi bấm OK . Máy bạn sẽ không bao giờ tự động Restart lại nữa . 

        

       Vô hiệu Memory Dump 
       Bấm chuột phải vào My computer , sau đó chọn Properties . Chọn Advanced tab , sau đó bấm vào nút Setting của tuỳ chọn Start-up and Recovery . Tại tab Write debugging information sau đó chọn (none) , rồi bấm OK hai lần . 

        

        

        

       Khi cài win XP cho máy laptop core I3, 5, 7.. xảy ra hiện tượng dump (màn hình xanh chết chóc)


       Nguyên nhân: Do bộ cài đặt win XP chưa tích hợp driver Sata.
       Khắc phục: Download bộ win XP có tích hợp driver sata hay trước khi cài win vào BIOS chuyển từ AHCI sang IDE rồi cài bình thường.

        

        

       Lổi khi khởi động máy tính (Win XP) 
       Invalid Boot.ini 
       Windows could not start because the following file is missing or corrupt: 
       Windows\System32\Hal.dll 

       Đặt đĩa CDWindows XP vào trong ổ đĩa CDROM . Sau đó bạn vào Recovery Console 
       Ở môi trường dòng lệnh bạn gõ bootcfg /list nhấn Enter . Gỏ bootcfg /rebuild nhấn Enter lần nữa. Khi đó bạn sẽ nhận được thông báo như sau : 

        

       Press Y: Total Identified Windows Installs: 1 
       [1] C:\Windows 
       Add installation to boot list? (Yes/No/All) 

        

       Lưu ý : Ví dụ trên chỉ có một hệ điều hành . Nhấn Yes 


       Lúc này bạn sẽ nhận được thông báo lổi Enter Load Identifier (đây là tên của hệ điều hành bạn gõ Microsoft Windows XP Professional hoặc Mirosoft Windows XP Home Edition). Tiếp theo bạn nhận được dòng chữ Enter OS Load options gõ /fastdetect và nhấn Enter. Thoát khỏi Recovery Console bằng lệnh Exit và khởi động máy tính. 

        

        

        Máy tính không khởi động sau khi cài đặt bản Windows XP Service Pack 2 


       Đưa đĩa Windows XP CD-ROM vào ổ CD-ROM, hoặc ổ DVD-ROM, và khởi động lại máy tính.Khi bạn thấy thông báo Press any key to boot from CD hiện ra, hãy ấn phím space, hoặc các phím tương tự. 


       Nhấn R trong phần màn hình Welcome to Setup để khởi động chế độ Recovery Console. Khi chương trình yêu cầu, hãy nhập số cài đặt thất bại và nhấn Enter. 


       Khi chương trình yêu cầu, gõ mật khẩu Administrator và nhấn Enter. Trong cửa sổ lệnh Recovery Console, bạn gõ những dòng lệnh sau (nhấn Enter cho mỗi dòng): 


       cd $NtServicePackUninstall$\Spuninst 
       batch spuninst.txt 


       Di chuyển đĩa cài đặt Windows XP CD-ROM ra khỏi ổ đĩa và khởi động lại máy tính. 


       Mở cửa sổ CMD.EXE. 


       Gõ các lệnh sau (nhấn Enter cho mỗi dòng lệnh): 


       CD %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$\Spuninst spuninst.exe 
       Tuân theo các hướng dẫn để gỡ bỏ bản Service Pack 2 ra khỏi Windows XP. 

        

       Chú ý: 


       File spuninst.txt chứa các lệnh xoá tất cả các file được Service Pack 2 cài vào hệ thống, và copy file gốc vào thư mục: %SystemRoot%\$NtServicePackUninstall$.

        

        

       STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll (Win XP)


       Khi bạn bắt đầu với máy tính của mình , có thể bạn nhận được thông báo lổi như sau : 


       STOP: c0000221 Unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll 


       Nguyên nhân của lổi này do tập tin ntdll.dll bị hư . 


       Vậy làm thế nào để khắc phục được lổi này . 


       Trứơc tiên bạn đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM . 


       Tiếp theo bạn vào Recovery Console .Trong đây bạn gỏ 

        

       COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntdll.dll 
       COPY *:\I386\NTDLL.DLL C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 

        

       Lưu ý : * : là ổ đĩa CDROM của bạn . 


       Thoát khỏi Recovery Console và khởi động máy tính.

        

        

       Windows không chịu Shutdown


       Bạn kiểm tra xem BIOS xem có bật chức năng APM (Advanced Power Managenent) hay chưa 
       Vào Control Panel chọn Switch to Classic view (nếu đang là category view) - Power Options - Advance - Enable Advanced Power Management Support nhấn OK 


       Kiểm tra Device Manager xem motherboard/chipset có sự cố hay không . Nếu cần thiết bạn có thể update lại nó.

        

        

       Khởi động máy bị lỗi sau:


        

       Lý do: Chỉnh boot Network lên first boot.
       Khắc phục: Vào bios chỉnh boot HDD lên đầu xong.

        

        

       Lổi Reset trên hệ điều hành Windows XP 


       Một ngày nào đó bạn mở máy tính của bạn lên , thay vì bạn vào hệ điều hành Windows XP 
       nhưng nó lại khởi động lại máy tính. Tuy nhiên trước khi kiểm tra phần cứng máy tính của bạn, bạn nên sửa chữa lổi này bằng cách sau : 


       Đặt đĩa CD Windows XP vào trong ổ đĩa CDROM và khởi động lại máy tính . Bạn chọn chế độ 
       Boot từ CDROM . 


       Ở màn hình Welcome to Setup bạn nhấn phím F10 hoặc nhấn phím R để sử dụng chức năng 
       Recovery Console . 

        

       Sau khi bạn bắt đầu với Windows Recovery Console, Bạn nhấn phím 1 và nhấn phím Enter , sau đó bạn nhập mật khẩu của Administrator . 

       Ở dấu nhắc bạn gõ cd system32 và nhấn phím Enter . 


       Sau đó bạn gõ tiếp ren kernel32.dll kernel32.old nhấn phím Enter . 


       Gõ K:\i386\kernel32.dl_ (K là ổ đĩa CDROM Windows XP của bạn) 


       Gõ Exit để khởi động lại máy tính . 

       Vào lại Recovery Console . Bạn gõ ren system system.bad nhấn phím Enter . 


       Gõ tiếp copy \windows\repair\system nhấn phím Enter và gõ Exit để thoát . 

        

       Trường hợp máy tính của bạn vẩn như củ , bạn thay chữ SYSTEM thành chữ SOFTWARE.