Tổng hợp lỗi khi khởi động windows XP, windows 7 và windows 8 (phần I)

thachlc
vào ngày 29/09/2014 câu trả lời• 19.355 lượt xem

Dưới đây là tổng hợp những lỗi mà bạn có thể gặp phải trong quá trình sử dụng dụng máy tính hay laptop. Những lỗi đều có thể fix được, chúc các bạn thành công.

 

 

Fix lỗi 0xc000000f - Mất MBR hay winloader


thl 1

 


Hay thông báo:


thl 2

 

Cách 1: Fix bằng đĩa cài win 7


Bỏ đĩa win 7 mà bạn cài lúc trước vào Chọn Repair your Computer - Chọn ổ đĩa mà bạn đã cài đặt Windows 7 sau đó clicK NEXT - Chọn dòng Command Prompt - hiện bảng cmd ra gõ lệnh bootrec.exe /fixmbr và bootrec.exe /fixboot xong enter rồi chọn restart lại ok xong thử vào win lại

 

Cách 2: Fix bằng hiren boot


- Bỏ đĩa vào chọn boot CD rồi vào giao diện Hirent boot.


thl 3

 

- Bây giờ thì chọn "Mini Windows XP" khi boot vào đc mini XP rồi các bạn Mở "HBCD Menu" -> Vào "Menu" -> chọn "Partition/Boot/MBR" -> Chọn "BootICE" 


thl 3

 

- Chương trình BootICE mở ra -> tại phần "Desti

nation Disk" -> Chọn ổ đĩa chứa hệ điều hành bị lỗi (Đừng chọn nhầm ổ khác nha)-> chọn "Process MBR" - bạn thì chọn Win Xp thì chọn "Windows NT5x", win 7 thì chọn "Windows NT6x" rồi Click "Install/Config" 


thl 4

 

- Chọn "NTLDR" cho Windows XP hay chọn "BOOTMGR" cho Windows 7, rồi Click "Install/Config"


thl 5

 

Thông báo lỗi mất MBR ở Win 8:

Recovery

Your PC needs to be repaired

The application or operating system couldn't be loaded because a requird file is missing or contains errors

File:\windows\system32\winload.efi
Error code: oxcoooooof

you'll need to use the recovery tools on your installation media. If you don't have any installation media (like a disk or USB-device), contact your system administrator or PC manufacturer.

 

Nếu đúng thì nguyên nhân do máy bạn bị mất MBR.


Khắc phục:


1. Bỏ đỉa cài win 8 vào chọn repair your computer

 

2. Advanced options

 

3. Có 2 cách làm:


+Chọn dòng automatic repair. 

+Nếu ko thành công bạn làm tượng tự như 2 bước trên nhưng tới bước 3 bạn chọn dòng Command Prompt, nhập các lệnh sau và ấn Enter sau mỗi lần gõ 1 trong 2 lệnh sau nếu sau mỗi lệnh bạn sẽ nhận đc thông báo The operation Successfully. Nếu đc thông báo này bạn restart lại máy xem dc ko.

 

thl 6

 

bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot

 

Hay lệnh:

 

bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot

 

 

Máy tính báo lỗi NTLDR missing error -can't boot '


Khi bạn sử dụng máy tính của mình bạn có thể gặp lổi sau : 


NTLDR is compress. Press CTRL ALT DEL to restarts 


NTLDR missing error -can't boot 

 

thl 7

 

Rất có thể bạn không vào được hệ điều hành . Sau đây là cách fix nó : 
Bạn vào Recovery Console gõ 

copy F:\i386\NTLDR C:\ 
copy F:\i386\NTDETECT.COM C:\ 

F là ổ đĩa hệ điều hành Windows XP

 

 

Lỗi mất winloader trên window 8


Bạn lên mạng tìm tool BOOTICE. Xong ban mở bootice lên chọn process MPR - chọn cái cuối cùng Windows NT 6.x default MBR - Bấm install/config
Sau đó bạn khởi động lại vào win

 

 

Thông báo lổi khi bằt đầu với máy tính Operating system not found hoặc Missing 
Operating System 

Nếu bạn vào Recovery Console một thông báo lổi như sau sẽ xuất hiện : Setup did not find any 
hard drives installed on your computer. 


Lổi này thật đáng sợ , nguyên nhân của lổi này là do BIOS của bạn không phát hiện ổ cứng , ổ 
cứng bị hõng , lổi Master Boot Record (MBR) , partition chưa được kích hoạt (Active) . 


- Cập nhật lại Bios 
- Tìm ổ cứng nào đó để thay thế và dò tìm , xác định lổi . Có thể bạn sẽ thay ổ cứng khác đấy 
- Vào Recovery Console bạn gõ fixmbr nhấn Enter . 
- Thay đổi partition đang Active.

 

 

Thông báo trên win 7

thl 8

 

Thông báo lỗi trên win XP:


Reboot and select proper Boot device or Insert boot media in selected boot device and press a key

 

Khắc phục:


1. Nhẹ nhất lõng cáp HDD.
2. Xem lại bios set first boot là hdd hay cd chưa.
3. Set active phân vùng cài win chưa. 
4. Mất file MBR của window. Có vài cách giải quyết:
+Cài mới win lại.
+Dùng Hiren boot Fix mbr lại.
+Dùng đĩa win fix mbr.

 

 

Lỗi khi bắt đầu với Windows XP 


Thông báo lổi như sau : 


RUNDLL 
Error loading irprops.cpl. 
The specified module could not be found. 

Lổi này nguyên nhân là do chức năng Bluetooth Authentication trong máy tính của bạn bị mất tập tin DLL nào đó . 


Để fix lổi này bạn mở Start - Control Panel chọn Add/Remove Programs. Trên thanh Install/Uninstall chọn Bluetooth Authentication Agent và chọn Add/Remove . Khởi động lại máy tính. 


Sau đó bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau :


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run 


Ở phần bên phải tìm khóa BluetoothAuthenticationAgent , nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Delete để xóa nó . Khởi động lại máy tính. 

 

 

 Mở máy hiện thông báo như sau

 

thl 9

 

Khắc phục:
Dạng bios 1:

thl 10

 

vào bios - tìm cái standard CMOS features - tìm dòng driver A xem nó có đang ở dạng None ko nếu ko phải chuyển sang none rồi F10

 

Dạng bios 2:


thl 11


Bạn vào bios - vào tab Main - tìm dòng Legacy Diskette A xem phải none ko nếu ko chuyển về None F10 luôn khởi động lại máy.