Tôi có chiếc DT Apple 4S. do đăng nhập nhiều lần không đúng mật khẩu ID

Tống Thu Nga
vào ngày 13/12/2016 câu trả lời• 189 lượt xem

Tôi có chiếc DT Apple 4S. do đăng nhập nhiều lần không đúng mật khẩu ID Apple nên bị khóa máy. Tôi đã đổi mật khẩu mới, vào được quản lý tài khoản trên máy tính, nhưng khi dùng mật khẩu mới này đăng nhập vào điện thoại máy vẫn báo không thể sử dụng ID Apple này. Xin được trợ giúp!

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU