Những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục

thachlc
vào ngày 25/06/2015 câu trả lời• 1.951 lượt xem

Windows là một trong những hệ điều hành được nhiều người sử dụng nhất ở thời điểm hiện tại. Và cũng giống như những hệ điều hành khác thì Windows cũng gặp phải những lỗi trong quá trình sử dụng. Dưới đây là bài viết khắc phục một số lỗi thường gặp trên Windows.

Những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục

Dưới đây là một số lỗi phổ biến mà người dùng thường gặp trong quá trình sử dụng, cùng một số bước khắc phục cơ bản cho từng lỗi.

 

Error #0: Kết nối thành công!

 

Không yêu cầu bất kì giải pháp nào.

 

Error #2: Hệ thống không tìm thấy file cụ thể

 

Giải pháp: bạn cần cài đặt lại NCP & DUN.

 

Error #5: Access Denied

Những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục1

Giải pháp:

1.Đảm bảo bạn đã nhập đúng tài khoản và mật khẩu ở mục "domain" dành cho NT/2k.

2.Kiểm tra lại và đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt lựa chọn "accept any authentication including clear text".

 

Error #5: Invalid Procedure Call

Những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục2

Giải pháp: các thành phần Dialup và Network cần được cài đặt lại.

 

Error #6: Stack Overflow

Những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục3

Giải pháp:

1.Khởi động nguội máy tính của bạn.

2. Đôi khi vấn đề có thể đến từ RAM hoặc file Swap.

 

Error #20: Hệ thống không tìm thấy thiết bị đã lựa chọn

 

Giải pháp:

1.Đảm bảo bạn đã lựa chọn đúng modem.

2.Nếu không phản hồi hãy thử cài đặt lại.

3.Bạn cũng có thể thử cài đặt lại NCP/DUN/RAS.

 

Error #71: Không có thêm kết nối được phép

Những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục4

Giải pháp:

Một số người khác đã kết nối bằng tài khoản của bạn.

 

Error #380: Invalid Proper Value – Giá trị không hợp lệ

 

Giải pháp:

1.Quay số tự động nên được chỉ vào quay số chính xác.

2.Thiết lập lại trình quay số.

 

Error #600: Một hoạt động vẫn đang chạy

 

Giải pháp:

1.Thử khởi động lại máy tính

2.Chắc chắn rằng không có chương trình nào khác đang sử dụng modem của bạn.

3.Nhấn Ctrl-Alt-Delete.

4.Chắc chắn máy tính không có phần mềm gián điệp.

 

Error #601: Cổng xử lý không hợp lệ

 

Giải pháp:

1.Chọn cổng COM của moem và ở mục Diagnosis mở "More Info". Bạn nên khởi động lại máy tính nếu nhận được phản hồi từ ATI, loại bỏ các chuỗi init có sai sót hoặc nhập ATZ như init 2.

2. Bạn cũng có thể cài đặt lại modem của bạn.

3. Nhấn Ctrl-Alt-Delete.

4. Modem của bạn có thể không hoạt động đúng.

5. Dialup Networking nên được cài đặt lại cùng với 5 thành phần của nó.

 

Error #602: Cổng đã được mở

 

Giải pháp:

1.Khởi động lại máy tính.

2.Đảm bảo không có chương trình nào đang sử dụng modem của bạn.

3.Nhấn Ctrl-Alt-Delete.

4.Thử gỡ cài đặt AOL Adapters trong Network Control panel và khởi động lại máy tính. Cài đặt lại Dialup Adapter.

5.Nếu bạn có Quicken 2000 hãy vô hiệu hóa Quicken Download Manager.

7.Thử cài đặt lại modem của bạn.

8.Chắc chắn máy tính không có phần mềm gián điệp.

 

Error #603

 

Giải pháp:

1.Chắc chắn cổng của bạn không được cấu hình ở tốc độ thấp.

2.Bạn cần chắc chắn trên "Port Settings" của bạn, FIFO không được đặt ở mức thấp.

3.Thử cài đặt lại Dialup Networking cùng các thành phần của nó.

4.Nếu vấn đề vẫn xảy ra hãy liên lạc với nhà sản xuất.

 

Error #604: Sai thông tin quy định

 

Giải pháp:

1.Nhập lại tài khoản và mật khẩu.

2.Thiết lập lại dialer.

3. Thử cài đặt lại Dialup Networking cùng các thành phần của nó.

4.Cài đặt lại modem.

 

Error #605: Không thể gửi thông tin cổng

 

Giải pháp:

1.Nhập lại tài khoản và mật khẩu.

2.Thiết lập lại dialer.

3. Thử cài đặt lại Dialup Networking cùng các thành phần của nó.

4.Cài đặt lại modem.

 

Error #606: Cổng không kết nối

 

Giải pháp:

1.Chọn cổng COM của moem và ở mục Diagnosis mở "More Info". Bạn nên khởi động lại máy tính nếu nhận được phản hồi từ ATI, loại bỏ các chuỗi init có sai sót hoặc nhập ATZ như init 2.

2. Bạn cũng có thể cài đặt lại modem của bạn.

3. Nhấn Ctrl-Alt-Delete.

4. Modem của bạn có thể không hoạt động đúng.

 

Error #607: Sự kiện không hợp lệ

 

Giải pháp:

1.Khởi động lại hệ thống, đảm bảo các cài đặt dialler/network được cấu hình đúng.

2.Cài đặt lại RAS/DUN

 

Error #608: Thiết bị không tồn tại

 

Giải pháp:

1.Đảm bảo bạn đang sử dụng đúng drive modem, nếu sai thì hãy cài đặt lại cho đúng.

2.Cài đặt lại dialer.

3.Modem của bạn không thể hoạt động đúng, thử cài đặt lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những mã lỗi thường gặp trên Windows trong quá trình sử dụng và cách khắc phục trong bài viết tiếp theo. Mọi thông tin khác bạn có thể tham khảo thêm ở mục Tổng hợp lỗi của chúng tôi. 

 

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn Internet