Khắc phục sự cố Samsung Galaxy S2

thachlc
vào ngày 16/11/2014 câu trả lời• 1.720 lượt xem

Chúng tôi đã cung cấp hàng trăm giải pháp cho vấn đề Samsung Galaxy S2, trả lời hàng trăm câu hỏi, và giải quyết rất nhiều lỗi được báo cáo. Chúng tôi hiểu bạn sẽ khó khăn để tìm hiểu xem chúng ta đã giải quyết mối quan tâm của bạn để chúng tôi tạo ra trang danh mục này có chứa các liên kết đến các bài viết hỗ trợ của chúng tôi.

***NOTE: Trang này sẽ được cập nhật hàng tuần vì vậy nếu bạn sở hữu điện thoại Samsung Galaxy S2, tốt hơn là bạn đánh dấu nó để nó sẽ được dễ dàng theo dõi hơn. Dễ dàng khắc phục được sự cố Samsung Galaxy S2 hơn.

 

SAMSUNG GALAXY S2 VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Galaxy S2 vấn đề,giai phap

 

PILOT: LỖI SAMSUNG GALAXY S2, CÁC VẤN ĐỀ, ​​GIẢI PHÁP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

1. Galaxy S2 Jelly Bean OTA Update

2. Galaxy S2 Văng ứng dụng / Khởi động lại

3. Galaxy S2 sẽ không Bật

4. Vấn đề hao pin Galaxy S2

5. Galaxy S2 Email Không Đồng bộ hoá

 

PHẦN 1: TỔNG HỢP LỖI SAMSUNG GALAXY S2, NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

1. Galaxy S2 khởi động lại ngẫu nhiên

2. Galaxy S2 không sạc pin được

3. Galaxy S2 ngốn pin nhanh chóng

5. Galaxy S2 khó truy cập vào mạng

6. Galaxy S2 đóng băng khi bật Wi-Fi