Mua trước trả sau

       Khắc phục lỗi DF-BPA-09 trên Google Play

       thachlc
       vào ngày 24/11/2014 câu trả lời• 1.197 lượt xem

       Một vấn đề, lỗi khá phổ biến hiện nay có liên quan đến Google Play Store là lỗi DF-BPA-o9. Khi bạn mua một số ứng dụng trong các cửa hàng Android, một cửa sổ pop up sẽ xuất hiện nói rằng “ Error processing purchase [DF-BPA-09] “.. Nhiều người sử dụng đã giải quyết vấn đề này bằng cách xóa dữ liệu và bộ nhớ cache của Google Play Store. Giống như hầu hết các lỗi Google Play, không có giải pháp duy nhất cho vấn đề này. Dưới đây là kinh nghiệm Khắc phục lỗi DF-BPA-09 trên Google Play

        

       Phương pháp 1. Xóa và Đăng nhập lại tài khoản Google

       1. Vào Cài đặt >> Cài đặt Apps (Application Manager) >> Open "Tất cả" tab

       2. Từ "Tất cả" danh sách >> chọn Google Play Store >> Xóa dữ liệu

       3. Vào Cài đặt >> Accounts >> Sync tài khoản của bạn Google (Gmail)

       4. Một lần nữa từ Accounts >> Xóa tài khoản Google của bạn

       5. Khởi động lại Android của bạn và thêm tài khoản Google.

        

       Phương pháp 2: Xóa dữ liệu Cache

       1. Vào Settings >> Apps >> >> Chọn "All" tab

       2. Từ "tất cả" các ứng dụng danh sách >> Tìm Google Play Store >> Xóa dữ liệu và Cache

       3. Từ "tất cả" các ứng dụng danh sách >> Google Service Framework >> Clear Data and Cache

       4. Bây giờ khởi động lại Google Play Store và cố gắng tải / cập nhật các ứng dụng hoặc trò chơi.

        

       Phương pháp 3: Thử tài khoản Gmail khác nhau trong Google Play Store. 

       1. Mở Google Play Store

       2. Vào cài đặt >> Accounts >> Chọn tài khoản hoặc thêm tài khoản mới

       3. Bây giờ cố gắng để tải về hay cài đặt các ứng dụng hoặc trò chơi

        

       Nguồn appslova