Khắc phục lỗi 1603 trên Skype

thachlc
vào ngày 26/11/2014 câu trả lời• 4.213 lượt xem

Khi bạn cài đặt phiên bản mới nhất của Skype, có thể bạn sẽ gặp phải vấn đề cập nhật thất bại và xuất hiện mã lỗi 1603. Điều này được gây ra bởi các vấn đề cài đặt tập tin vào registry trên máy tính của bạn.

Để khắc phục lỗi này bạn làm như sau:

Hãy thử gỡ bỏ hoàn toàn cài đặt của Skype hiện tại và cài đặt lại phiên bản mới nhất của Skype. Nếu bạn vẫn còn vấn đề thì có thể thưc hiện như sau:

1. Ghé thăm trang này để có được những công cụ sửa lỗi - nó tự động từ Microsoft.

2. Hoàn toàn gỡ bỏ cài đặt Skype từ máy tính của bạn.

3. Nhấn vào Run Now để chạy các công cụ sửa lỗi.

4. Khi các công cụ sửa lỗi-nó kết thúc, cài đặt lại  phiên bản mới nhất của Skype .

 

Chúc bạn thành công!

Nguồn support.skype.com