Amd graphics của mình bị lỗi bin64 appmanager.exe thì sửa như thế nào?

Hồ anh dũng
vào ngày 10/01/2017 câu trả lời• 469 lượt xem

Amd graphics của mình bị lỗi bin64 appmanager.exe thì sửa như thế nào?