Ad cho em hỏi sao laptop của em tắt mà bàn phím vẫn sáng đèn em đang xài windows 10

Lý Tấn Vương
vào ngày 19/11/2016 câu trả lời• 402 lượt xem

Ad cho em hỏi sao laptop của em tắt mà bàn phím vẫn sáng đèn em đang xài windows 10 ad chỉ em cách khắc phục với .

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU