ad cho e hỏi máy e samsung galaxy a5 bị trường hợp cảm ứng lúc bình thường,c&oa

Huy Hung Hăng
vào ngày 08/12/2016 câu trả lời• 218 lượt xem

ad cho e hỏi máy e samsung galaxy a5 bị trường hợp cảm ứng lúc bình thường,có những lúc dùng rất lag đến nhắn tin cũng ko nhắn đc ,bấm chỗ này ra chỗ khác.e đã khôi phục cài đặt gốc vẫn bị thế.cho e hướng tư vấn với >???