ad cho e hỏi máy e đang gặp tình trạng lúc cảm ứng lag bấm chỗ này ra ch

Huy Hung Hăng
vào ngày 08/12/2016 câu trả lời• 265 lượt xem

ad cho e hỏi máy e đang gặp tình trạng lúc cảm ứng lag bấm chỗ này ra chỗ khác,có những lúc gửi tin nhắn soạn tin nhắn không thể bấm nhanh,lại có những lúc dùng cảm ứng bình thường.tư vấn giúp e với