Mua trước trả sau

       Tổng hợp những phím tắt cần biết khi sử dụng Macbook

       Trần Đức Thịnh
       vào ngày 24/03/2015 câu trả lời• 1.021 lượt xem

       Trong bài này mình sẽ tổng hợp toàn bộ những phím tắt nên biết để bạn có thể sử dụng sản phẩm này một cách nhanh nhất và không còn mất quá nhiều thời gian. Bài tổng hợp phím tắt trên Macbook sử dụng những phím như: Shift ⇧ Control ⌃ Option ⌥ Command ⌘ Tab ⇥ Enter ↩ Delete ⌫ Eject ⏏ Esc ⎋.

       Tổng hợp những phím tắt cần biết khi sử dụng Macbook

       Danh sách phím tắt

        

       CÁC LỆNH CỦA FINDER

       ⌘ space Mở Spotlight

       ⌘ ⌥ space Cửa sổ Spotlight

       ⌘ ⌫ Xoá tới Trash

       ⇧⌘⌫ Xả Trash

       ⌘ N Cửa sổ Finder mới

       ⇧ ⌘ N Thư mục mới

       ⌘ I Xem thông tin

       ⌘ space Tìm nhanh

       ⌘ E Huỷ gắn ổ đĩa

       ⌘ J Tuỳ chọn xem

       ⌘ K Kết nối máy chủ ,

       ⇧ ⌘ A Mở thư mục Application

       ⇧ ⌘ C Liệt kê ổ đĩa

       ⌘ ↑ Mở thư mục trên

       ⌘ ↓ Mở thư mục hiện hành

       ⌘ F Tìm kiếm

       ⌘C ⌘V Cắt|Dán file

       ⌥⌘V Dán và xoá file nguồn

        

       XỬ LÝ TEXT

       ⌘ ← ⌘→ Tới đầu/cuối dòng

       ⌘ ↑ ⌘↓ Về đầu/cuối văn bản

       ⌥← ⌥→ Tới từ trước/sau

       ⌥ ↑ ⌥↓ Tới đoạn văn bản trước/sau

       Để lựa chọn (bôi đen), thêm ⇧ vào shortcut

       ⌘X ⌘C ⌘V Cắt | Copy | Dán

       ⌘ A Chọn tât cả

       ⇧⌘L Tìm trên Web (đã chọn text)

       ⇧⌘Y Mở Stickies (đã chọn text)

        

       QUẢN LÝ MISSION CONTROL

       ⌃ ↑ Mở Mission

       ⌃ ↓ Xem cửa sổ ứng dụng

       F11 Xem Desktop

       F12 Mở Dashboard

       ⌃← ⌃→ Di chuyển giữa các space

       ⇥ Cửa sổ ứng dụng (sau ⌃ ↓)

       spacebar Phóng to cửa sổ có con chỏ (sau ⌃ ↓↑)

        

       PHÍM TẮT QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG

       ⌥⌘⏏ Sleep (tạm nghỉ)

       ⌃⌘⏏ Khởi động lại

       ⌃ ⌥⌘⏏ Tắt máy

       ⇧⌃⏏ Tắt màn hình

       ⌃⏏ Hộp thoại tắt mở máy

        

       DI CHUYỂN GIỮA CÁC APP|ỨNG DỤNG

       ⌘ ⇥ Di chuyển giữa các ứng dụng

       ⌘ ` Cửa sổ tiếp theo của cùng ứng dụng

       ⌃⇥ Chọn Tab tiếp theo

       ⇧⌃⇥ Về Tab trước

        

       PHÍM TẮT TRÊN ỨNG DỤNG

       ⌘N Cửa sổ mới

       ⌘, Tuỳ chỉnh App

       ⌘O Mở file

       ⌘H Ẩn cửa sổ

       ⌘W Đóng cửa sổ

       ⌥⌘H Ẩn tất cả

       ⌘S Lưu

       ⌘ Bản font

       ⇧⌘S Lưu

       ⇧⌘C Bảng mầu

       ⌘P In ấn

       ⇧⌘/ Trợ giúp

       ⌘Q Thoát

       ⌃⌘F Toàn màn hình

        

       CHỤP ẢNH MÀN HÌNH

       ⇧⌘3 Toàn màn hình (lưu file trên Desktop)

       ⇧⌃⌘3 Toàn màn hình (lưu clipboard)

       ⇧⌘4 Khu vực (lưu file Desktop)

       ⇧⌃⌘4 Khu vực (lưu clipboard)

       ⇧⌘4 space Cửa sổ (lưu trên Desktop)

        

       PHÍM TẮT KHỞI ĐỘNG

       ⌥ Chọn phân vùng khởi động

       ⌥ ⌘PR Reset PRAM

       ⌘ S Khởi động chế độ Single- user

       ⌘ R Vào Disk Utility và Khôi phục trực tuyến

       ⇧ Khởi động Safe Mode

       C Khởi động từ CD/DVD

        

       MỘT SỐ PHÍM TẮT KHÁC

       ⌥ ⌘ 8 Bật/Tắt tính năng phóng to

       ⌥⌘= ⌥⌘- Phóng to/Thu nhỏ

       ⌃cuộn chuột Phóng to/Thu nhỏ

       ⌃ ⌥ ⌘ 8 Âm bản màn hình

       ⌥⇧⌘⌫ Xả Trash tức thì Space Xem nhanh (ảnh, văn bản)

       ⌥⌘⎋ Mở hộp thoại Force Quit

       ⌥⇧⌘⎋ Force Quit App hiện hành (nhấn giữ hơn 3 giây)

       Trên đây là toàn bộ những phím tắt sử dụng trên Macbook mà mình biết và sưu tầm được, nếu bạn có thêm những phím tắt nào có thể bổ sung dưới phần bình luận.

       Có thể bạn quan tâm:

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU