Test lỗi forum

vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 444 lượt xem

1. Đã resize kích thước lên 20

 

2. Heading 2 không điều chỉnh kích thước

 

3. Heading 2 kích thước 20

 

4. Canh giữa, in đậm, in nghiên và đổi màu chữ

5. Link FPT


6. Lỗi bullet

  • Bullet 1

  • Bullet 2

  • Bullet 3

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU