Mua trước trả sau

       Test lỗi forum

       vào ngày 29/11/2016 câu trả lời• 754 lượt xem

       1. Đã resize kích thước lên 20

        

       2. Heading 2 không điều chỉnh kích thước

        

       3. Heading 2 kích thước 20

        

       4. Canh giữa, in đậm, in nghiên và đổi màu chữ

       5. Link FPT


       6. Lỗi bullet

       • Bullet 1

       • Bullet 2

       • Bullet 3