Sửa lỗi đánh số ra chữ 1 - ă 2 - â 3 - ê 3 - ê 4 – ô

Trần Đức Thịnh
vào ngày 31/03/2015 câu trả lời• 28.129 lượt xem

Đây gọi là hiện tượng lỗi nhưng thực tế không phải vậy, đó là một chế độ nhập văn bản trên Widnwos mà thôi. Dưới đây là hướng dẫn bỏ chế độ gõ số ra chữ 1 - ă 2 - â 3 - ê 3 - ê 4 – ô.

Cách sửa lỗi đánh số ra chữ 1 - ă, 2 - â trong máy tính laptop win 7/8/8.1

Đôi khi thao tác bàn phím có thể bạn sẽ bấm nhầm một số phím tắt chuyển ngôn ngữ mà không hề biết và gặp phải lỗi đánh phím số từ 1 --> 9 bị lỗi chuyển thành chữ hoặc các ký tự.

1 --> ă

2 --> â

3 --> ê

4 --> ô

Các phím còn lại chuyển thành các ký tự đặc biệt Khi đó bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím

( Windows + Space )

Đây gọi là hiện tượng lỗi nhưng thực tế không phải vậy, đó là một chế độ nhập văn bản trên Widnwos mà thôi. Dưới đây là hướng dẫn bỏ chế độ gõ số ra chữ 1 - ă 2 - â 3 - ê 3 - ê 4 – ô.

Hoặc click vào ngôn ngữ chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt như hình phía dưới

Đây gọi là hiện tượng lỗi nhưng thực tế không phải vậy, đó là một chế độ nhập văn bản trên Widnwos mà thôi. Dưới đây là hướng dẫn bỏ chế độ gõ số ra chữ 1 - ă 2 - â 3 - ê 3 - ê 4 – ô.

Đối với Windows 7 các bạn cũng làm tương tự nhé.

Đây gọi là hiện tượng lỗi nhưng thực tế không phải vậy, đó là một chế độ nhập văn bản trên Widnwos mà thôi. Dưới đây là hướng dẫn bỏ chế độ gõ số ra chữ 1 - ă 2 - â 3 - ê 3 - ê 4 – ô.

Ngoài ra trên một số dòng Laptop các bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Fn + Insert + Numlock

Trên đây là hướng dẫn lỗi thường gặp khi sử dụng Laptop nhập văn bản nhấn số ra chữ. Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: