Sửa lỗi của Media Center trên Windows

Trần Đức Thịnh
vào ngày 11/03/2015 câu trả lời• 2.045 lượt xem

Biểu hiện của lỗi Media Center trên máy tính chạy Windows 7 và Win 8 là tất cả những biểu tượng cài thêm vào máy thì đều bị chuyển icon thành biểu tượng media và không bật được ứng dụng. Còn những ứng dụng mặc định (là những dụng ban đầu của Win như Computer, Recycle, Network…) vẫn bình thường. Để khắc phục hiện tượng này bạn làm như dưới đây.

Sửa lỗi của Media Center trên Windows

Với Windows 8 bạn nhấn tổ hợp phím Cửa sổ + S >> gõ Command Prompt >> Enter

Sửa lỗi của Media Center trên Windows

Gõ tiếp call notepad >> Enter

Sửa lỗi của Media Center trên Windows

Sửa lỗi của Media Center trên Windows

Sau đó bạn copy đoạn code dưới đây dán vào Notepad >> Save as đặt tên là LKFixOpenWWithWMP.inf ra Desktop >> nhấn chuột phải vào biểu tượng và chọn Install >> Done!

[Version]

 

Signature="$Windows NT$"

 

Provider=LangkhachBkavForum

 

[DefaultInstall]

 

DelReg=LangkhachDel

 

AddReg=LangkhachAdd

 

[LangkhachDel]

 

HKCU, Software\Classes\.exe

 

HKCU, Software\Classes\secfile

 

HKCR, secfile

 

HKCR, .exe\shell\open\command

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk

 

[LangkhachAdd]

 

HKCR, exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

 

HKCR, .exe,,,"exefile"

 

HKCR, .exe,"Content Type",,"application/x-msdownload"

 

HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

 

HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

 

HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

 

HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

 

HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""

 

HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x10001,0

 

HKCU, Software\Policies\Microsoft\Windows\System,DisableCMD,0x10001,0

 

HKLM, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore,DisableSR,0x10001,1

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,HideFileExt,0x10001,0

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,Hidden,0x10001,1

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,ShowSuperHidden,0x10001,1

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableTaskMgr,0x10001,0

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoFolderOptions,0x10001,0

 

HKCU, Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions,NoBrowserOptions,0x10001,0

 

HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoRun,0x10001,0

 

HKLM, Software\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command,,,"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

 

HKLM, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf,,,"@SYS:KhongKhongThay"

 

HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoDriveTypeAutoRun,0x10001,255

 

HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoDriveAutoRun,0x10001,255

 

HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files,*.*,0x0

 

HKLM, System\CurrentControlSet\Services\ShellHWDetection,Start,0x10001,4

Có thể bạn quan tâm:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU