Mua trước trả sau

       Sửa lỗi của Media Center trên Windows

       Trần Đức Thịnh
       vào ngày 11/03/2015 câu trả lời• 2.515 lượt xem

       Biểu hiện của lỗi Media Center trên máy tính chạy Windows 7 và Win 8 là tất cả những biểu tượng cài thêm vào máy thì đều bị chuyển icon thành biểu tượng media và không bật được ứng dụng. Còn những ứng dụng mặc định (là những dụng ban đầu của Win như Computer, Recycle, Network…) vẫn bình thường. Để khắc phục hiện tượng này bạn làm như dưới đây.

       Sửa lỗi của Media Center trên Windows

       Với Windows 8 bạn nhấn tổ hợp phím Cửa sổ + S >> gõ Command Prompt >> Enter

       Sửa lỗi của Media Center trên Windows

       Gõ tiếp call notepad >> Enter

       Sửa lỗi của Media Center trên Windows

       Sửa lỗi của Media Center trên Windows

       Sau đó bạn copy đoạn code dưới đây dán vào Notepad >> Save as đặt tên là LKFixOpenWWithWMP.inf ra Desktop >> nhấn chuột phải vào biểu tượng và chọn Install >> Done!

       [Version]

        

       Signature="$Windows NT$"

        

       Provider=LangkhachBkavForum

        

       [DefaultInstall]

        

       DelReg=LangkhachDel

        

       AddReg=LangkhachAdd

        

       [LangkhachDel]

        

       HKCU, Software\Classes\.exe

        

       HKCU, Software\Classes\secfile

        

       HKCR, secfile

        

       HKCR, .exe\shell\open\command

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.exe

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk

        

       [LangkhachAdd]

        

       HKCR, exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

        

       HKCR, .exe,,,"exefile"

        

       HKCR, .exe,"Content Type",,"application/x-msdownload"

        

       HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

        

       HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

        

       HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

        

       HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

        

       HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""

        

       HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x10001,0

        

       HKCU, Software\Policies\Microsoft\Windows\System,DisableCMD,0x10001,0

        

       HKLM, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore,DisableSR,0x10001,1

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,HideFileExt,0x10001,0

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,Hidden,0x10001,1

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,ShowSuperHidden,0x10001,1

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableTaskMgr,0x10001,0

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoFolderOptions,0x10001,0

        

       HKCU, Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions,NoBrowserOptions,0x10001,0

        

       HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoRun,0x10001,0

        

       HKLM, Software\Clients\StartMenuInternet\IEXPLORE.EXE\shell\open\command,,,"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

        

       HKLM, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf,,,"@SYS:KhongKhongThay"

        

       HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoDriveTypeAutoRun,0x10001,255

        

       HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoDriveAutoRun,0x10001,255

        

       HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files,*.*,0x0

        

       HKLM, System\CurrentControlSet\Services\ShellHWDetection,Start,0x10001,4

       Có thể bạn quan tâm: