Sử dụng Google Maps khi không thể kết nối internet

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Chế độ này cho phép người dùng lưu bản đồ để xem Offline khi không kết nối Internet.

 

Bước 1: Bạn truy cập Bản đồ.

 

 

Bước 2: Nhập vào ô tìm kiếm địa điểm bạn cần đến.

 

 

Bước 3: Ở dưới cùng chạm vào thanh có tên nơi bạn đang tìm kiếm.

 

 

Bước 4: Chọn Lưu.

 

 

Bước 5: Trượt xuống để thấy địa điểm bạn muốn lưu trên ô Tìm kiếm, chạm vào dấu “x” để xóa vị trí hiện tại.

 

 

Bước 6: Tiếp tục chọn ô Tìm kiếm, màn hình sẽ hiển thị vị trí bạn mới lưu trước đó. Chọn Làm khu bản đồ này khả dụng ngoại tuyến, điện thoại của bạn sẽ tự động lưu bản đồ vào bộ nhớ cached.

 

 

Lưu ý: Bạn vẫn cần thực hiện việc kết nối Internet và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn để thực hiện việc tìm kiếm lần đầu.