Phần mềm theo rõi Camera trên điện thoại Android?

Lê Huyền Châm Anh
vào ngày 27/10/2014 câu trả lời• 1.068 lượt xem

Phần mềm theo rõi Camera trên điện thoại Android?

Mình đang có 2 vấn đề cần các bạn giúp.

  1. Mình có con đi học ở lớp, nhà trường có Camera theo rõi để cho các phụ huynh xem tình hình con của mình đang học tập như nào. Thế nên cần một phần mềm có thể vào được camera của trường để xem được Cam của trường học đó của  con mình.
  2. Nhà mình là hộ kinh doanh tại nhà có thuê người làm, mình đã bố trí lắp Cam ở một số điểm cần thiết để có thể theo rõi tình hình hoạt động kinh doanh khi đi ra ngoài. Người lắm Cam cho nhà mình có cho mình phần mềm nhưng thấy nó hoạt động không ổn định, không xem được nhiều Cam cùng lúc màn chỉ xem được 2 Cam thôi. Có thể dùng phần mềm khác để vào được Cam của nhà mình không, mình không muốn phục thuộc vào phần mềm của nhà cung cấp nữa.

Bạn nào biết các cách thực hiện thao tác có thể chỉ giúp mình với nhé. Ứng dụng theo rõi trường học của con, hoặc theo rõi Cam tại nhà thì cho mình phần mềm.