Làm thế nào để test điện thoại trước khi mua

Lê Huyền Châm Anh
vào ngày 09/10/2014 câu trả lời• 775 lượt xem

Em đinh định mua một máy điện thoại iPhone nhưng chưa biết cách nào để test hiệu năng của máy cũng như xem máy đã mở hay chưa.

Các thánh cho em hỏi là làm cách nào biết điện thoại còn tốt và biết điện thoại iPhone 5s chưa mở máy?

Sản phẩm liên quan: