Mua trước trả sau

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Trần Đức Thịnh
       vào ngày 24/03/2015 câu trả lời• 908 lượt xem

       Nếu bạn sử dụng máy Macbook có thiết lập mật khẩu nhưng quên thì sẽ phải làm thế nào, dưới đây mình sẽ hướng dẫn bằng hình ảnh các để lấy lại mật khẩu bảo mật trên hệ điều hành Mac OS X nếu các bạn quên.

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Hướng dẫn reset mật khẩu của hệ điều hành Mac OS X

       Chúc các bạn thành công!

       Có thể bạn quan tâm: