Mua trước trả sau

       Hiển thị các mail chưa đọc trên Gmail

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Gmail.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng tìm kiếm.

        

        

       Bước 3: Gõ chính xác dòng sau vào ô tìm kiếm is:unread in:inbox.  

        

        

       Bước 4: Chọn biểu tượng tìm kiếm để hiện kết quả.