Hiển thị các mail chưa đọc trên Gmail

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Gmail.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng tìm kiếm.

 

 

Bước 3: Gõ chính xác dòng sau vào ô tìm kiếm is:unread in:inbox

 

 

Bước 4: Chọn biểu tượng tìm kiếm để hiện kết quả.