Chức năng “trợ giúp an toàn” trên Samsung Galaxy Alpha - G850

Trần Đức Thịnh
vào ngày 15/08/2014 câu trả lời• 1.175 lượt xem

Đây là chức năng trên Samsung Galaxy Alpha sẽ giúp cho người sử dụng trong trường hợp khẩn cấp bằng cách chụp ảnh camera trước và sau. Ứng dụng sẽ báo hiệu cho những người trong danh bạ khẩn cấp về trường hợp của bạn bằng cách gửi tới họ 1 tin nhắn khẩn cấp về trường hợp của bạn bằng cách gửi đến họ 1 tin nhắn khẩn cấp kèm các ảnh này cùng vị trí của bạn. Để dùng trợ giúp an toàn trong trường hợp khẩn cấp, hay nhấn và giữ phím tăng và giảm âm lượng trong 3s.

 

Cách sử dụng chức năng trợ giúp an toàn

 

Các bật chức năng: menu =Cài đặt =Thiết bị =Trợ giúp an toàn (bật bằng cách chạm)

 

Danh bạ khẩn cấp chỉ lưu được tối đa 4 số, phải add vào danh bạ này thì khi thao tác máy mới gửi đến được

 

Để tin nhắn gửi kèm hình ảnh thì check thêm vào mục Gửi ảnh khẩn cấp

 

 

Chức năng “trợ giúp an toàn” trên Samsung Galaxy Alpha - G850

Cách bật trợ giúp an toàn

 

Khi nhấn giữ phím tăng và giảm âm lượng đồng thời trong 3s thì máy sẽ gửi cho người bạn trong danh bạ khẩn cấp 3 tin nhắn gồm

 

Tin thứ nhất : vị trí hiện tại của bạn

 

 

Chức năng “trợ giúp an toàn” trên Samsung Galaxy Alpha - G850Chức năng “trợ giúp an toàn” trên Samsung Galaxy Alpha - G850Chức năng “trợ giúp an toàn” trên Samsung Galaxy Alpha - G850

Tin nhắn đầu gửi đến vị trí trên google maps

 

Tin nhắn thứ 2 và 3 sẽ là tin nhắn MMS bao gồm ảnh chụp bằng camera trước và sau có thể xem trực tiếp trên điện thoại (tuỳ vào đt người bạn của bạn có hỗ trợ hay không)

  

Cách sử dụng chức năng trợ giúp an toànCách sử dụng chức năng trợ giúp an toàn

Tin nhắn bao gồm hình ảnh và địa chỉ

 

Hoặc có thể lên trang của VINAPHONE

 

 

Cách sử dụng chức năng trợ giúp an toàn

Giao diện trang Vinaphone

 

Với Mission là số điện thoại của người nhận được tin nhắn.

Message ID là mã tin nhắn, nằm trong tin nhắn mà người nhận nhận được

 

 

Cách sử dụng chức năng trợ giúp an toàn

Cách dùng trợ giúp của nhà mạng Vinaphone

 

Có thể bạn quan tâm:
Sản phẩm liên quan: