Chia sẻ vị trí với người khác qua Google Maps

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập ứng dụng Maps trên màn hình.

 

 

Bước 2: Nhập vị trí bạn cần chia sẻ vào ô Search.

 

 

Bước 3: Chạm vào thanh có tên nơi bạn cần chia sẻ.

 

 

Bước 4: Chọn biểu tượng Share ở góc trên màn hình.

 

 

Bước 5: Chọn phương thức chia sẻ (facebook, google+…) và tiếp tục làm theo hướng dẫn của máy để chia sẻ.