Chép danh bạ từ smarphone sang đt nokia trắng đen

Guest
vào ngày 14/07/2015 câu trả lời• 774 lượt xem

AD  cho hỏi làm thế nào chép đươc danh bạ từ smaphone sang đt nokia trắng đen