Mua trước trả sau

       Bật tính năng thông báo khi nhận mail mới

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Gmail trên màn hình.

        

        

       Bước 2: Chọn biểu tượng ở góc trái phía trên màn hình. Chọn SETTINGS.

        

        

       Bước 3: Chọn mục email của bạn.

        

        

       Bước 4: Chọn Notifications.