Mua trước trả sau

       mua trả góp cho giáo viên có biên chế thì cần những thủ tục gì?

       Anh Thư Nguyễn
       vào ngày 02/01/2015 câu trả lời• 969 lượt xem

       mua trả góp cho giáo viên có biên chế thì cần những thủ tục gì?