Tại sao laptop cài win 32 bit vẫn nhận đủ 4GB ram?

hoa10gio
vào ngày 06/09/2014 câu trả lời• 0 lượt xem

Như tít, ai giải đáp giúp mính với! Lần đầu tiên gặp luôn. Lạ vãi luôn ý

Có thể bạn quan tâm:

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU