làm sao để tạo mật khẩu cho máy tính laptop?

phuc ba tu
vào ngày 23/06/2015 câu trả lời• 996 lượt xem

Máy tính laptop là sản phẩm mà mình thường xuyên sử dụng với những thông tin cá nhân mà mình lưu trong máy mà mình không muốn cho người khác. Hay đơn giản mình không muốn ai tự ý sử dụng máy của mình. Mình có lưu một số dữ lieu quan trọng mà không muốn ai có thể đọc. mình đang sử dụng http://fptshop.com.vn/may-tinh-xach-tay/dell-n5548i5-5200u  này thì không biết phải đặt mật khẩu như thế nào, laptop của mình sử dụng win 7. Mình không thông thạo trong việc đăt mật khẩu cho máy tính, mong mọi người giup đỡ.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU