Cấu hình của MacBook Pro Retina như thế nào?

Saotalangim12
vào ngày 19/09/2014 câu trả lời• 476 lượt xem

Mình đang quan tâm đến cấu hình của em này, tìm một số trang thì thấy khác nhau quá, mọi người có thể cho mình xin cấu hình chính xác của MacBook Pro Retina là gì nhỉ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU