Samsung Galaxy Tab S bị lỗi up room

hoa10gio
vào ngày 22/08/2014 câu trả lời• 0 lượt xem

Tình hình là em mới up room cho con Tab S nhưng khi up room xong màn hình đen sì hiện một đống thông báo lỗi xanh lè:( help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU