Microsoft Suface Pro 3 là laptop hay tablet

Traitimlanhgia
vào ngày 08/09/2014 câu trả lời• 0 lượt xem

Mình đang quan tâm đến sản phẩm này, theo mọi người thì đây là laptop hay tablet?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU