iPad Mini Rentina có cấu hình như thế nào?

Songbenhai12
vào ngày 09/09/2014 câu trả lời• 371 lượt xem

Như trên, ai có thể trả lời giúp mình được ko? 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU