Hướng dẫn đồng bộ danh bạ máy tính bảng Android

Lê Huyền Châm Anh
vào ngày 28/10/2014 câu trả lời• 755 lượt xem

 

Mình trước đây có dùng một điện thoại iPhone 4 và một điện thoại Samsung Galaxy S3, vì dùng nhiều máy bất tiện và màn hình của 2 ông này em nhìn nó chưa đã nên đã quyết định mua cái máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S. Vì công việc cần phải xem bản vẽ nhiều và check mail nữa nên phải mua máy tính bảng.

Tóm lại là hiện giờ ở hai máy điện thoại cũ của em là iPhone 4Samsung Galaxy S3 có rất nhiều danh bạ cần phải lấy sang ông máy tính bảng mới này. Lúc mua thì bọn bán đong khách quá nên em không nhờ được bọn nó. Bây giờ anh em chỉ cho em cách động bộ danh bạ từ iOS sang Android?

Sản phẩm liên quan: