Asus Memopad HD 8 hay Samsung Tab 3

Songbenhai12
vào ngày 09/09/2014 câu trả lời• 461 lượt xem

Theo mọi người thì mình nên chọn em nào giữa 2 em này ạ?

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU