Nguy cơ có thể xảy ra khi root máy Android?

nguyenkim 0205CTV
vào ngày 30/06/2015 câu trả lời• 1.028 lượt xem

Chào mọi người, mình đã tìm hiểu và biết việc root máy không làm cho máy mạnh mẽ hơn hay tốc độ máy được nâng cao hơn so với máy chưa root. Nó chỉ giúp bản thân người sử dụng có khả năng can thiệp sau hơn vào thiết bị của mình và chạy một số phần mềm mà chỉ khi root máy mới sử dụng được. Nhưng nguy cơ có thể xảy ra khi root máy Android là gì vậy ạ? Mọi người góp ý cho mình với.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU