Em muốn mua một cặp loa máy tính khoảng 1 triệu đồng, QTV tư vấn cho em với ạ.

Trung Dũng Sĩ
vào ngày 21/08/2014 câu trả lời• 1.348 lượt xem

Em muốn mua một cặp loa máy tính khoảng 1 triệu đồng, QTV tư vấn cho em với ạ.

Có thể bạn quan tâm: