Lỗi thẻ nhớ ?

Hoàng Nguyễn Hảo
vào ngày 02/11/2016 câu trả lời• 192 lượt xem

thẻ nhớ bị lỗi, cài app bị lỗi 0x80073CF9 trên wp ! 
http://www.upsieutoc.com/image/H48gw (ảnh thật)

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU