Phát Wifi từ iPhone như thế nào

Sangbangvuaroi
vào ngày 27/08/2014 câu trả lời• 0 lượt xem

Mình đang dùng iPhone 5s, hôm trước thấy đứa bạn dùng con iPhone của nó phát WiFi cho mọi người cùng dùng? Theo mọi người thì dùng phần mềm gì để phát WiFi nhỉ? Thanks ạ

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU