Hướng dẫn sử dụng chế độ máy bay trên Sony Xperia M4 Aqua

vào ngày 13/05/2016 câu trả lời• 198 lượt xem

Để sử dụng chế độ máy bay trên M4 Aqua, thực hiện như sau:

1. Từ màn hình chính, vuốt xuống 2 lần thanh thông báo

Hướng dẫn sử dụng chế độ máy bay trên Sony Xperia M4 Aqua

 

2. Nhấp chọn vào biểu tượng máy bay, màu trắng nghĩa là đang bật chế độ máy bay.

Hướng dẫn sử dụng chế độ máy bay trên Sony Xperia M4 Aqua

 

3. Để tắt chế độ máy bay, nhấp chọn 1 lần nữa để biểu tường chuyển về màu xám

Hướng dẫn sử dụng chế độ máy bay trên Sony Xperia M4 Aqua

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU