Hướng dẫn tắt rung khi chạm trên Sony Xperia M4 Aqua

Mặc định khi mới sử dụng thì chế độ rung khi chạm sẽ được bật. Tuy nhiên chế độ nay sẽ không phù hợp với từng người, để tắt chế độ này ta thực hiện như sau: 1. Vào "Cài đặt" từ màn hình ứng dụng   2. Chọn mục &q
• 0 câu trả lời • vào ngày 13/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Xperia M4 Aqua

Hướng dẫn sử dụng chế độ máy bay trên Sony Xperia M4 Aqua

Để sử dụng chế độ máy bay trên M4 Aqua, thực hiện như sau: 1. Từ màn hình chính, vuốt xuống 2 lần thanh thông báo   2. Nhấp chọn vào biểu tượng máy bay, màu trắng nghĩa là đang bật chế độ máy bay.   3. Để tắt chế độ máy bay, nhấp chọn 1 lần nữa để biểu tường chuyển về màu xám
• 0 câu trả lời • vào ngày 13/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Xperia M4 Aqua

Hướng dẫn hiển thị danh bạ từ Gmail trên Sony Xperia M4 Aqua

Để hiện thị danh bạ từ Gmail, thực hiện như sau: 1. Từ màn hình ứng dụng, nhấp chọn "Danh bạ"   2. Tại đây, nhấp chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm dọc bên góc phải   3. Tại bảng xuất hiện, chọn "Lọc" &n
• 0 câu trả lời • vào ngày 09/02/2017 Hướng dẫn sử dụng Xperia M4 Aqua

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trên Sony Xperia M4 Aqua

Để thay đổi ngôn ngữ trên M4 Aqua, ta thực hiện như sau: 1. Từ màn hình ứng dụng, vào Settings (Cài đặt)   2. Chọn mục "Language & input" (Ngôn ngữ và kiểu nhập)   3. Chọn mục "Language"
• 0 câu trả lời • vào ngày 13/05/2016 Hướng dẫn sử dụng Xperia M4 Aqua

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU