Hướng dẫn chụp ảnh và quay video trên Wing V50

vào ngày 15/07/2016 câu trả lời• 190 lượt xem

Chụp ảnh

1. Từ trang chủ, chọn Camera

2. Hướng ống kính vào đối tượng cần chụp, nhấn  Chụp

Quay video

1. Từ trang chủ, chọn Camera

2. Hướng ống kính vào đối tượng cần quay, nhấn  Quay để quay hoặc dừng

Lưu ý: Ảnh/ Video được lưu vào thư mục  DCIM > Camera trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy

Xem ảnh/ video

1. Từ màn hình menu, chọn Thư viện

2. Chọn ảnh/ video cần xem

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU