Kích hoạt tính năng nhà phát triển

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại.

 

 

Bước 2: Chọn Số phiên bản từ 5 đến 7 lần liên tục.

 

 

Bước 3: Khi xuất hiện thông báo Bạn đã là nhà phát triển! thì dừng lại.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU