Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > More.

 

 

Bước 2: Chọn USB tethering.

 

 

Bước 3: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU